Stærk vækst styrker markedspositionen

02/04/2014

På trods af de nuværende vanskelige økonomiske vilkår har Viessmann Group formået at fortsætte en positiv udvikling i 2013. Den internationale varmeproducent øgede omsætningen med næsten 10 procent til 2,1 mia. euro. Stigningen på udenlandske markeder var på godt 10 procent, og var især stærk i Tyskland, hvor omsætningen blev øget med 9 procent. I 2013 blev 55 procent af omsætningen genereret i udlandet (54 procent i 2012).

Investering: Bæredygtighed, nye jobs og forskning

Antallet af medarbejdere blev øget med ca. 7 procent til 11.400 ultimo sidste år. Omkostninger til forskning og udvikling blev opgjort til fire procent af omsætningen. Investeringen i anlægsaktiver var mere end 100 mio. euro.

•   etableringen af produktionsfaciliteter til vægmonterede gasvarmere i Manisa, Tyrkiet
•   bygningen af et biogasanlæg ved virksomhedens hovedkvarter i Allendorf (Eder) og
•   udvidelsen af distributionsinfrastrukturen med carbon-neutrale salgskontorer.


30 procent stigning i omsætningen for kombineret kraft-/varmeproduktion

Salget af kombinerede kraft-/varmesystemer har udviklet sig meget positivt. Viessmann tilbyder disse systemer med en elektrisk effekt mellem 1 kW og 530 kW. Omsætningsvæksten var op til 30 procent i 2013.

Inden for vedvarende energi var det ikke muligt at vende den nedadgående tendens forårsaget af markedet, og som var en fortsættelse fra forrige år. Dette påvirkede især biogasanlæg, solvarmeanlæg og PV-systemer. Salget af vedvarende energi opnåede en betydelig vækst med biogasvarmere og varmepumper, og steg mere end 10 procent for hvert område. Andelen af systemer til vedvarende energi i den overordnede omsætning var 25 procent (28 procent i 2012).

Markederne udvikler sig forskelligt:

Kina, USA, Østrig og Schweiz udviser en stærk vækst

Markederne udvikler sig meget forskelligt på verdensplan. Forretningen har især været positiv i Tyskland såvel som i Kina, USA, Østrig og Schweiz. Viessmann var desuden i stand til at øge omsætningen på det franske høj volumen-marked, det andetstørste for Viessmann efter Tyskland og Italien. Modsat udviklede markedet i Øst- og Sydøsteuropa sig mindre dynamisk i forhold til året før.


Markedsvolumenen i Tyskland blev øget med 2,5 procent


Det tyske marked for opvarmning er vokset med 2,5 procent til en samlet volumen på 13 mia. euro. Dette indikerer en svagere vækst end i det foregående år (3,5 procent i 2012). Det tyske marked for opvarmning består dog af 20 mio. varmegeneratorer, hvoraf 75 procent har behov for en modernisering. Dette enorme potentiale skal udnyttes, såfremt den af politikerne ønskede æra med vedvarende energi skal få succes. Dette kræver en egnet politisk ramme.

Etablering af et omfattende program for køleteknologi

Viessmann Kältetechnik GmbH, en vigtig producent af kølerum, blev medlem af virksomhedsgruppen i 2012, og signalerer gruppens indtrængning på markedet for køleteknologi. Sidste år udvidede Viessmann sin produktportefølje via overtagelsen af den finske Norpe Group, Skandinaviens førende producent af kommercielle kølesystemer, for at inkludere kølereoler/-diske og køleanlæg til detailhandlen med fødevarer. Dette repræsenterer endnu et vigtigt skridt mod at blive en komplet tjenesteudbyder af køleteknologi.

Som det er tilfældet med opvarmningsteknologi forsøger Viessmann kontinuerligt at øge energieffektiviteten. Kunderne vil være blandt de første, der får gavn af sammensmeltningen af de forskellige ekspertiseområder. I fremtiden vil en enkelt kilde levere opvarmnings-, køle- og airconditionsystemer, individuelt tilpasset energistyring samt omfattende support- og konsulenttjenester.

Yderligere en milepæl i strategien om bæredygtighed

Ved at bygge endnu et biogasanlæg ved virksomhedens hovedkvarter har Viessmann passeret endnu en milepæl i strategien om bæredygtighed. Et investeringsbeløb på syv mio. euro blev anvendt på et gæringsanlæg, der blev indviet i september. Den producerede biogas behandles via et gasbehandlingsanlæg, der tilhører gruppens virksomhed Carbotech. Den forvandles til naturgas, og tilføres den offentlige forsyning. Denne proces hjælper med at udjævne udsvingene i vind- og solenergi, idet den ikke er tidsafhængig, afhængig af produktionssted eller forbrugsafhængig.

"Power to gas"

I år udvides anlægget til at omfatte en elektrolysator, som skal anvendes til at producere brint fra overskudsenergi fra vind og solvarme. Brinten føres ind i gæringsanlægget, som anvender en mikrobiologisk proces til at fremstille syntetisk metan fra den CO2, der allerede findes og den tilførte brint. Dette tilføres ligeledes naturgasforsyningen.


Tysk bæredygtighedspris for den højeste ressourceeffektivitet

Viessmanns engagement i bæredygtighed blev for tredje gang i november 2013 belønnet med den tyske bæredygtighedspris - denne gang for den højeste ressourceeffektivitet. I 2011 modtog Viessmann den tyske bæredygtighedspris for det mest bæredygtige mærke og i 2009 for den mest bæredygtige produktion.

Prisen blev givet for yderligere tiltag til at øge energieffektiviteten og for anvendelse af vedvarende energi i virksomhedens hovedkvarter i Allendorf (Eder). Anvendelsen af fossile brændstoffer blev reduceret med to tredjedele i 2012, og udledningen af CO2 med 80 procent. Det betyder, at Viessmann allerede opfylder de energi- og klimapolitiske mål angivet af forbundsregeringen for 2050.

Andre vigtige priser vundet af virksomheden i 2013 var

•   "Excellence-prisen" i kategorien Bedste forbedringsprogram for VITOTOP/OFFICE
•   den tyske Idé-pris,
•   udvidelsen af distributionsinfrastrukturen med carbon-neutrale salgskontorer
•  "ZI-specialprisen for "Bedste idé til arbejdssikkerhed og -sundhed",
•   prisen "Månedens virksomhed" fra delstatsregeringen i Hesse,
•   vinder af præstationskonkurrencen i branchetidsskriftet "markt intern" for 12. gang i træk - "Årets handelspartner" og
•   en lang række designpriser for fremragende produktdesign.

Optimistisk forecast for 2014

På trods af den fortsatte økonomiske krise i Eurozonen og de generelt moderate forecasts for de globale vækstlokomotiver Kina, Brasilien, Indien og Rusland forventer Viessmann en god omsætningsvækst for 2014. Det optimistiske forecast er baseret på forvisningen om, at med sit omfattende program for alle brændstofkilder og alle anvendelsesområder står Viessmann i en god position til at levere de rigtige svar på fremtidens spørgsmål.

 

Viessmann_news_Iconic


Fig. 1: Sidste år overtog Viessmann Norpe, en finsk producent af kølereoler/-diske. Billedet viser en innovativ kølereol, der anvendes til fødevarer i detailhandlen.


Viessmann_news_coldroom

Fig. 2: Viessmann Vitovalor 300-P et opvarmningssystem baseret på brændselsceller til Tyskland og Europa, der vil blive introduceret i april.

Allendorf (Eder), marts 2014